Πεπτικές Διαταραχές - Γαστρεντερίτιδες


 Θα πρέπει να γίνεται πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μας, ιδιαίτερα όταν ερχόσαστε σε επαφή με τον ασθενή, να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια σκεύη και τέλος να αερίζουμε επαρκώς το χώρο. Όσο για τον ασθενή θα πρέπει να μείνει το δυνατόν περισσότερο απομονωμένος στο χώρο του, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα διασποράς.

Η ιατρική βοήθεια και εδώ κρίνεται απαραίτητη καθώς η γαστρεντερίτιδα από μια απλή ίωση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή αφυδάτωση που θα απειλήσει σοβαρά την υγεία μας ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες.