Υπηρεσίες εντός του Ιατρείου


Το ιατρείο μας έχει τη δυνατότητα και είναι κατάλληλα εξοπλισμένο έτσι ώστε να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες α΄βαθμιας ιατρικής περίθαλψης.

Όσον αφόρα στα έκτακτα περιστατικά έχει τις ενδεικνυόμενες εγκαταστάσεις ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εκάστου περίθαλψης. Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένο χώρο για μικροχειρουργικά περιστατικά καθώς και την αντιμετώπιση άλλων κακώσεων, όπως ορθοπεδικά.

Επίσης είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε κάθε περιστατικό που άπτεται της παθολογίας ,έχοντας τη δυνατότητα παροχής οξυγόνου, ενδοφλέβιας θεραπείας στα πλαίσια του επείγοντος, απλών εξετάσεων αίματος και ούρων, εμβολιασμοί, καθαρισμός αυτιών και άλλα. Καλύπτουμε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ έχουμε εμπειρία στα παιδιατρικά περιστατικά τα οποία και στις περισσότερες των περιπτώσεων αντιμετωπίζουμε πλήρως και επαρκώς.

Όλα τα παραπάνω διαχειρίζονται από το ιατρικό και παραϊατρικό μας προσωπικό στη βάση της α΄βαθμιας περίθαλψης, εφόσον όμως κριθεί αναγκαίο υπάρχει περαιτέρω ιατρική κάλυψη με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι είναι εξωτερικοί μας συνεργάτες, ή με την εισαγωγή του ασθενούς σε κλινική ή νοσοκομείο πάντα κατόπιν γνωμάτευσης του γιατρού.